Sådan bogfører du korrekt. Hold styr på indtægter og udgifter.

bogføring pensopay

Bogføring er en metode hvorpå du som virksomhedsejer holder styr på dine indtægter og udgifter. Få flere tips til at bogføre korrekt og find regnsskabeloner der kan hjælpe dig.

Ifølge bogføringsloven er det lovpligtigt for alle virksomheder at bogføre, hvorfor det er en god idé at sætte sig ind i reglerne allerede fra start.

Bogføring består som udgangspunkt af en resultatopgørelse og en balance.

  • Resultatopgørelsen viser indtægter vs. udgifter.
  • Balancen viser aktiver vs. passiver.

Begge ovenstående nøgletal er essentielle for en korrekt udført bogføring – dog er der væsentlig flere elementer som skal indgå for at undgå bøde for at have ført forkert bogføring.

Formålet med bogføring

Formålet med bogføring er at opretholde en nøjagtig og pålidelig oversigt over virksomhedens økonomiske situation. Det gør det muligt for dig som virksomhedsejer at udarbejde finansielle rapporter, herunder regnskaber og balanceopgørelser, der kan bruges til at vurdere virksomhedens præstation og træffe informerede beslutninger.

Bogføring kan omfatte forskellige indtægts- og omkostningskonti samt aktiver og passiver. For at lette processen er der mange der typisk bruger regnskabssoftware eller hyrer regnskabsfolk til at håndtere disse opgaver.

En korrekt bogføring er afgørende for at overholde skatteregler, finansielle rapporteringsstandarder og andre lovmæssige krav. Det kan også hjælpe virksomheder med at identificere områder, hvor de kan reducere omkostningerne, øge indtægterne eller forbedre deres økonomiske situation generelt.

Et godt tip er, at holde styr på dine bilag. Det gør du ved at give dine bilag fortløbende numre, således at de er nemme at finde. Vær opmærksom på, at det er et krav, at du gemmer dine bilag i minimum fem år efter regnskabsårets udløb.

Bogføringsproceduren 

Pr. år 2023 er det ifølge bogføringsloven et krav, at virksomheder skal bogføre digitalt, og at de skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure. 

Find skabelonen til bogføringsproceduren her.   

De fleste bogføringssystemer har en skabelon, som gør det nemt at udfylde. 

Vores samarbejdspartner Dinero har udarbejdet mange forskellige regnskabsskabeloner du kan bruge i forbindelse med bogføring.

Du kan downloade dem gratis her: https://dinero.dk/skabeloner/
På den måde kan du være sikker på, at du ikke misser noget. 

Bogføringsloven i hovedtræk

Aktuelle krav (gældende fra 1. juli 2022)
  • Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale
  • Krav om afstemninger
  • Definitionen på regnskabsmateriale udvides til – udover bilag og bogføring – også at omfatte dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
  • Skærpet kontrol og sanktioner.
Fremtidige krav (2024 og senere)
  • Krav om digital bogføring
  • Krav om digital opbevaring af bogføring og bilag.

Guide til regnskab, bogføring og faktura

SKAT har også udarbejdet en guide til regnskab, bogføring og fakturering. I guiden fremgår de nødvendige oplysninger og der er video forklaringer mv. Se mere her. 

Kontakt os gerne hvis du har nogle spørgsmål. 

Team pensopay