Invoice Service

Få automatiseret dine kunders fakturabetalinger

PensoPay Invoice-service gør op med langsommelige rykkerforløb

Du slipper helt for at fremsende rykkerskrivelser. Når en betaling fejler, startes en konfigurerbare proces for at indhente udestående indtægter og fastholde din kunde. Denne proces består af automatiseret kundekommunikation og gentagne betalingsforsøg.

Fakturaer med varierende beløbsstørrelser

Du bestemmer hvad din kunde skal betale – om det er et fast beløb én gang om måneden eller om det er varierende beløbsstørrelser.

Automatisk korttræk

Vi trækker automatisk fra dine kunders kort baseret på de – af dig – definerede fakturaer.
Slip også for at dine kunder kan fortryde en trækning. Når trækningen er foretaget, kan det ikke fortrydes mere.

PensoPay leverer betalingsgateway og indløsningsaftale

Invoice løsninger

Kom igang med PensoPay Invoice Service nu

Med i pakken er en indløsningskonto så du kan håndtere betalinger globalt. Listeprisen er 1,45 % for dansk udstedte kort. Det anbefales at man laver en Nets aftale for at kunne håndtere det ikke-cobrandede Dankort

Administrationssystem følger med i prisen..

PensoPay leverer en backend, dvs et system til at administrere dine medlemmer og kunder. Du får et overblik over alle dine kunde, og ikke mindst hvem der har betalt. Systemet rykker automatisk dine kunder hvis deres kreditkort udløber og du definerer selv indholdet af mails og processen.

 

De to videoer viser hvor let det er at oprette kunder og abonnementstyper. Du bestemmer selv hvor mange abonnementstyper eller prisplaner du ønsker og dine kunder kan sagtens være tilmeldt flere prisplaner.

Første video viser hvordan en kunde oprettes og den anden video viser hvordan en prisplan oprettes.

Kontakt os for at få en gennemgang af vores invoice service