De kvindelige iværksættere indhenter mændene

I gennem de seneste mange år har iværksætteri været stigende på landsplan – især indenfor online handel, sættes der nye salgsrekorder år efter år, og vejen til omsætning og efterfølgende succes kan her være ekstrem kort. I PensoPay -der leverer betalingsløsninger til online butikker- mærker vi den trend. Selvom vi lever i en tid, hvor entreprenørskab har gyldne dage, så oplever vi stadig at størstedelen af vores merchants er mænd.

Vi spørger os selv; hvem er disse iværksættere? Er det flest mænd eller kvinder, som starter en forretning, og hvordan tror vi fremtiden kommer til at se ud?

 

 

Mænd og kvinder er forskellige i deres tilgang

Vi har kigget på egne tal for at se om det også afspejler den virkelige verden. 36 % af PensoPays merchants er kvinder og 64 % er mænd, hvilket stemmer overens med tallene fra Dansk Industri, som siger at 1/3 del af nye registrerede virksomheder ejes af kvinder og 2/3 af mænd.

Selvom den procentvise stigning er lavere for kvinder end mænd fra 2014 til 2015, så er den nominelle stigning i antal kvindelige iværksættere steget fra 10.272 til 11.264. Det er en flot stigning på 9,7 %.

Der kan være mange gode grunde til at fordelingen ser sådan ud, og der findes heller ikke et endegyldigt svar på hvorfor tallene er som de er. En del af forklaringen være at mænd og kvinder agerer anderledes i deres tilgang, når de starter en virksomhed.

Sådan helt stereotypisk fortalt så mænd er måske handlekraftige, hvor der helst ikke er langt fra tanke til handling, hvorimod kvinder er mere passionsdrevne og gør forarbejdet ordentligt inden de tager det store spring som selvstændige erhvervsdrivende. Men det kan også hænge sammen med at mange kvinder i forvejen befinder sig i sektorer, hvor der ikke er de samme traditioner for iværksætteri.

Det kan også være af den simple årsag, at kvinder ikke har behov eller lyst til at være iværksættere i samme grad som mændene. Der er selvfølgelig heller ikke en forventning til, at tallene skal være 50/50, men det ville være ærgerligt, hvis ikke der er de samme muligheder for både mænd og kvinder.

Det er derfor oplagt at kigge på, om mænd og kvinder har lige adgang til viden og finansielle ressourcer samt uddannelsesmuligheder for at starte selvstændig virksomhed.

 

Adgang til viden

I en analyse fra OECD fra 2013, fremgår det at ca. 50% af de adspurgte kvinder mener, at viden omkring virksomhedsopstart er tilgængelig for dem. Samtidig er tallet hos mændene på 60%. Altså mener kun halvdelen af kvinderne at de har adgang til viden omkring iværksætteri.

Ligeledes synes 35% af kvinderne (45% hos mænd), at der er adgang til finansiering, herunder banklån, i forbindelse med opstart af virksomhed.

Det er svært at konkludere noget ud fra disse tal, men det tyder på at mændene -i større grad end kvinder- mener, at de har mere information til deres rådig. Dét kan muligvis være en del af forklaringen på, hvorfor der er færre kvindelige iværksættere.

Nogle i min omgangskreds havde svært ved at se alvoren i mit valg, da jeg fortalte dem, at jeg ville tage springet og blive iværksætter. De troede ikke på at jeg ville kunne leve af det – men jeg har heldigvis vist dem det modsatte og det har de stor respekt for.

Når jeg møder nye mennesker har mange dog stadig svært ved at forstå at jeg har eget firma og ikke et ‘’normalt’’ arbejde – hvilket jo også er meget unormalt for en kvinde på 24 år.

Sabrina Paulsen

Indehaver af Fashionbystrand.dk og Mulieres.dk

 

En positiv og spirende interesse for Tech, IT og Entreprenørskab

Hos IT Universitetet (ITU) oplever man en positiv fremgang i kvindelige studerende, som ønsker at arbejde med Tech og IT.

Branchen har siden dens spæde start været kendetegnet ved en overvægt af mandlige kolleger, men som tiderne skifter, oplever universitetet at kvinderne nu udgør majoriteten på de IT-faglige uddannelser med hele 57%.

På især bachelor uddannelserne har der været en kraftig stigning i andelen af kvinder, hvor man er gået fra 25% til 34 % på blot to år.

 

En lys fremtid for iværksættere

Interessen for entreprenørskab er heller ikke ubegrundet. I hele skolesystemet (folkeskolen, gymnasiet, universitet) oplever man en større interesse for iværksætteri. Nedenstående figur viser antallet af elever og studerende på alle uddannelsesniveauer, der modtog entreprenørskabsundervisning for skoleårene 2010/2011 til 2015/2016.

Hos PensoPay er vi overbeviste om at fordelingen af køn -der starter en online forretning- vil se helt anderledes ud i fremtiden; andelen af kvindelige iværksættere vil være højere end det vi ser i dag.

I dag er det nemt at starte en webshop, og med ganske få investeringer er det muligt at søsætte sin egen forretning. Ser vi også på det faktum, at der er mange nye kvindelige succesfulde rollemodeller indenfor iværksætteri, så vil flere kvinder uundgåeligt tage springet som iværksætter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi samler de skarpeste guides, blogs og nyheder om markedsføring, branding og webshop-drift og sender dem direkte til dig i ét samlet nyhedsbrev. Helt gratis.